Wednesday, September 1, 2010

ඉතිහාසය

College Logo
විදුහලේ ඉතිහාසසය අතැගිලි වල වල පමාණයට දිව යන්නේ එය ඉතා දිග නොවන නිසාය.....
Siridhamma College, Located in Southern province of Srilanka the Well known city Galle.